Planul National de Gestionare a Deseurilor

Cuprins

 1. CADRUL GENERAL1
  • Informatii generale privind planificarea2
  • Problematica generala a gestionarii deseurilor7
  • Legislatia europeana privind deseurile7
  • Legislatia nationala privind deseurile10
  • Politica nationala privind deseurile11
 2. SITUATIA EXISTENTA16
  • Surse de date utilizate si metodologia de analiza17
  • Date socio-economice18
  • Deseuri municipale24
  • Deseuri alimentare53
  • Deseuri de ambalaje57
  • Deseuri de echipamente electrice si electronice69
  • Deseuri de baterii si acumulatori76
  • Vehicule scoase din uz81
  • Anvelope uzate86
  • Uleiuri uzate89
  • Deseuri din constructii si desfiintari93
  • Namoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orasenesti100
  • Deseuri cu continut de PCB106
  • Deseuri de azbest112
  • Deseuri medicale114
  • Deseuri industriale nepericuloase121
  • Deseuri industriale periculoase133
  • Deseuri din agricultura, silvicultura si pescuit144
  • Transferul deseurilor148
 3. PLANIFICAREA GESTIONARII DESEURILOR152
  • Ipoteze privind planificarea153
  • Proiectii154
  • Obiective si tinte169
  • Analiza alternativelor de gestionare a deseurilor municipale185
  • Alternativa aleasa pentru gestionarea deseurilor municipale216
  • Masuri de guvernanta pentru gestionarea deseurilor241
  • Planul de actiune254
 4. INSTRUMENTE DE POLITICA A DESEURILOR280
  • Situatia actuala privind instrumentele de politica a deseurilor281
  • Masuri privind imbunatatirea eficacitatii instrumentelor existente de politica a deseurilor296
  • Instrument nou de politica a deseurilor298
 5. PROGRAMUL NATIONAL DE PREVENIRE A GENERARII DESEURILOR300
  • Informatii generale301
  • Situatia actuala privind prevenirea generarii deseurilor302
  • Prioritati si directii strategice309
  • Masuri de prevenire a generarii deseurilor315
  • Plan de actiune privind prevenirea generarii deseurilor327
  • Verificarea aplicarii masurilor338
 6. INDICATORI DE MONITORIZARE345
  • Prevederi generale privind monitorizarea PNGD346
  • Indicatori de monitorizare pentru masurile de guvernanta347
  • Indicatori de monitorizare ai planului de actiune al PNGD352
  • Indicatori de monitorizare aferenti instrumentelor economice372
  • Indicatori de monitorizare ai PNPGD376
 7. REFERINTE380

Lista tabele

 1. Tabel I-1: Principalele obiective din sectorul gestionarii deseurile prevazute in legislatie12
 2. Tabel II-1: Evolutia populatiei Romaniei in perioada 2010 – 201418
 3. Tabel II-2: Numarul mediu de persoane per gospodarie19
 4. Tabel II-3: Evolutia principalilor indicatori socio-economici in Romania, 2010-201420
 5. Tabel II-4: Evolutia venitului total lunar pe gospodarie, 2010-201421
 6. Tabel II-5: Evolutia venitului lunar pe persoana, 2011-201422
 7. Tabel II-6: Distributia veniturilor totale ale populatiei pe decile de venit23
 8. Tabel II-7: Generarea deseurilor municipale, 2010-201424
 9. Tabel II-8: Indicatori de generare deseuri municipale in Romania si EU-27, 2010-201426
 10. Tabel II-9: Colectarea separata a deseurilor menajere si similare de catre operatorii de salubrizare29
 11. Tabel II-10: Gestionarea deseurilor municipale, 2010-201433
 12. Tabel II-11: Generarea deseurilor biodegradabile municipale, 2010-201434
 13. Tabel II-12: Modul de indeplinire a principalelor obiective si tinte privind deseurile municipale, 2010-201450
 14. Tabel II-13: Cantitati de deseuri alimentare generate in Romania si UE 28, in functie de sursa de generare53
 15. Tabel II-14: Cantitatile de ulei uzat alimentar gestionate la nivel national, 2010-201455
 16. Tabel II-15: Cantitati de ambalaje introduse pe piata in Romania, total si pe tip de material, 2010-201457
 17. Tabel II-16: Indicatori de generare deseuri de ambalaje Romania si EU-2758
 18. Tabel II-17: Reciclarea deseurilor de ambalaje, 2010-201464
 19. Tabel II-18: Valorificarea deseurilor de ambalaje, 2010-201465
 20. Tabel II-19: Modul de indeplinire a obiectivelor si tintelor privind deseurile de ambalaje66
 21. Tabel II-20: EEE introduse pe piata, 2010-201469
 22. Tabel II-21: Deseuri de echipamente electrice si electronice colectate, 2010-201470
 23. Tabel II-22: Rata de valorificare DEEE, 2010-201472
 24. Tabel II-23: Modul de indeplinire a obiectivelor si tintelor privind DEEE74
 25. Tabel II-24: Baterii si acumulatori introdusi pe piata, 2010-201476
 26. Tabel II-25: Deseuri de baterii si acumulatori generate si colectate, 2010-201476
 27. Tabel II-26: Cantitati de deseuri B&A colectate, tratate, reciclate, 2010-201478
 28. Tabel II-27: Rata de colectare a B&A portabili, 2010-201478
 29. Tabel II-28: Modul de indeplinire a obiectivelor si tintelor privind deseurile B&A79
 30. Tabel II-29: Vehicule scoase din uz colectate si tratate, 2010-201481
 31. Tabel II-30: Vehicule scoase din uz tratate, reutilizate, reciclate, valorificate, 2010-201482
 32. Tabel II-31: Evolutia VSU tratate in instalatii de shredder, 2010-201484
 33. Tabel II-32: Modul de indeplinire a obiectivelor si tintelor privind vehiculele scoase din uz85
 34. Tabel II-33: Cantitati de anvelope introduse pe piata si anvelope uzate gestionate, 2011-201586
 35. Tabel II-34: Cantitatile de uleiuri uzate colectate si gestionate, 2010-201390
 36. Tabel II-35: Modul de indeplinire a obiectivelor si tintelor privind uleiurile uzate92
 37. Tabel II-36: Generarea deseurilor din constructii si desfiintari, 2010-201493
 38. Tabel II-37: Indicatori de generare DCD, 201593
 39. Tabel II-38: Modul de indeplinire a obiectivelor si tintelor privind DCD97
 40. Tabel II-39: Evolutia indicatorului de generare namoluri rezulate de la statiile de epurare orasenesti, 2010-2014101
 41. Tabel II-40: Modul de indeplinire a obiectivelor si tintelor privind namolurile104
 42. Tabel II-41: Modul de indeplinire a obiectivelor si tintelor privind deseurile cu PCB109
 43. Tabel II-42: Generarea deseurilor din activitati medicale 2010 – 2012115
 44. Tabel II-43: Generarea deseurilor din activitati medicale, 2013 – 2014115
 45. Tabel II-44: Modul de indeplinire a obiectivelor si tintelor privind deseurile medicale119
 46. Tabel II-45: Generarea deseurilor industriale, inclusiv industria extractiva, pe sectiuni CAEN, 2010-2014121
 47. Tabel II-46: Gestionarea deseurilor din industria prelucratoare, 2014122
 48. Tabel II-47: Valorificare deseurilor de la productia de energie electrica/termica, 2014125
 49. Tabel II-48: Operatori economici autorizati pentru valorificarea deseurilor industriale nepericuloase, 2016125
 50. Tabel II-49: Depozite de zgura si cenusa, 2014127
 51. Tabel II-50: Modul de indeplinire a obiectivelor si tintelor privind deseurile industriale nepericuloase130
 52. Tabel II-51: Cantitati de deseuri industriale periculoase generate, inclusiv din industria extractiva, 2010-2014133
 53. Tabel II-52: Cantitati de deseuri industriale periculoase gestionate pe categorii de deseuri, 2014134
 54. Tabel II-53: Modul de indeplinire a principalelor obiective si tinte privind deseurile industriale periculoase140
 55. Tabel II-54: Generarea si gestionarea deseurilor din agricultura, silvicultura si pescuit, 2010144
 56. Tabel II-55: Generarea si gestionarea deseurilor din agricultura, silvicultura si pescuit, 2012145
 57. Tabel II-56: Generarea si gestionarea deseurilor din agricultura, silvicultura si pescuit, 2014145
 58. Tabel II-57: Cantitati de transferate pe teritoriul Romaniei, 2010 – 2014148
 59. Tabel II-58: Cantitati de deseuri nepericuloase transferate catre Romania, 2010-2014150
 60. Tabel III-1: Proiectia evolutiei populatiei rezidente a Romaniei, 2015 – 2025154
 61. Tabel III-2: Principalele evolutii macro-economice si bugetare la nivelul tarilor membre ale UE, 2015‐2017155
 62. Tabel III-3: Proiectia principalilor indicatori economico-sociali in perioada 2015 – 2025155
 63. Tabel III-4 Proiectia veniturilor populatiei, 2015 – 2020156
 64. Tabel III-5 Evolutia veniturilor reale disponibile ale populatiei, 2015 – 2025157
 65. Tabel III-6: Evolutia indicatorilor de generare a deseurilor menajere in perioada de planificare159
 66. Tabel III-7: Evolutia gradului de conectare a populatiei la serviciile de salubrizare159
 67. Tabel III-8: Proiectia cantitatilor de deseurilor municipale la nivel national, total si pe categorii, 2015-2025161
 68. Tabel III-9: Proiectia privind compozitia deseurilor menajere si similare, 2015 – 2025164
 69. Tabel III-10: Proiectia privind compozitia deseurilor din gradini si parcuri, 2015-2025164
 70. Tabel III-11: Proiectia privind compozitia deseurilor din piete, 2015 – 2025165
 71. Tabel III-12: Proiectia privind compozitia deseurilor stradale, 2015 – 2025165
 72. Tabel III-13: Indicatori privind cantitatea de ambalaje introdusa pe piata nationala, pe tip de material, 2015-2025167
 73. Tabel III-14: Proiectia cantitatilor de deseuri de ambalaje, total si pe tip de material, 2014-2025167
 74. Tabel III-15: Analiza comparativa a principalelor tehnologii de tratare termica a deseurilor municipale reziduale192
 75. Tabel III-16: Descrierea alternativelor194
 76. Tabel III-17: Instalatii de gestionare a deseurilor, alternativa „zero”198
 77. Tabel III-18: Reciclare deseuri municipale, alternativa „zero”202
 78. Tabel III-19: Reciclare deseuri de ambalaje, alternativa „zero”202
 79. Tabel III-20: Reducerea la depozitare a deseurilor biodegradabile municipale, alternativa „zero”202
 80. Tabel III-21: Instalatii de sortare existente pentru deseuri colectate in amestec204
 81. Tabel III-22: Instalatii noi de gestionare a deseurilor, alternativa 1205
 82. Tabel III-23: Instalatii noi de gestionare a deseurilor, alternativa 2208
 83. Tabel III-24: Emisii anuale nete de gaze cu efect de sera, pe tipuri de procese209
 84. Tabel III-25: Emisii anuale nete de gaze cu efect de sera, pe tipuri de procese de statii de tratare209
 85. Tabel III-26: Descrierea alternativelor210
 86. Tabel III-27: Estimarea costurilor de investitie, milioane Euro212
 87. Tabel III-28: Estimarea costurilor de operare si intretinere, milioane Euro, 2025212
 88. Tabel III-29: Rezultatul analizei alternativelor214
 89. Tabel III-30: Depozite neconforme de deseuri municipale care au sistat activitatea si urmeaza a fi inchise218
 90. Tabel III-31: Investititii propuse la nivel de judet220
 91. Tabel III-32: Criterii minime pentru alegerea amplasamentelor223
 92. Tabel III-33: Necesarul de investitii publice pentru fiecare judet (milioane Euro), 2018 – 2025229
 93. Tabel III-34: Fluxurile financiare consolidate, 2018 – 2025231
 94. Tabel III-35: Estimarea costurilor totale, 2025234
 95. Tabel III-36: Sustenabilitate – acoperire costuri din tariful maxim suportabil238
 96. Tabel III-37: Masuri prioritare de guvernanta privind gestionarea deseurilor municipale242
 97. Tabel III-38: Actiuni aferente anumitor masuri prioritare de guvernanta privind gestionarea deseurilor municipale245
 98. Tabel III-39: Obiective si masuri suplimentare de guvernanta pentru implementarea PNGD250
 99. Tabel V-1: Acordarea punctajelor pentru selectarea fluxurilor prioritare312
 100. Tabel V-2: Plan de actiune privind prevenirea generarii fluxurilor de deseuri prioritare330
 101. Tabel V-3: Plan de actiune privind prevenirea generarii fluxurilor speciale de deseuri335
 102. Tabel V-4: Evaluarea masurilor propuse in prezentul program de prevenire prin prisma exemplelor de masuri incluse in Anexa 5 a Legii nr. 211/2011340
 103. Tabel VI-1: Indicatori de monitorizare pentru masurile prioritare de guvernanta pentru gestionarea deseurilor municipale347
 104. Tabel VI-2: Indicatori de monitorizare pentru masurile suplimentare de guvernanta pentru implementarea PNGD352
 105. Tabel VI-3: Indicatori de monitorizare pentru deseurile municipale355
 106. Tabel VI-4: Indicatori de monitorizare pentru deseurile de ambalaje358
 107. Tabel VI-5: Indicatori de monitorizare pentru deseurile de echipamente electrice si electronice360
 108. Tabel VI-6: Indicatori de monitorizare pentru deseurile de baterii si acumulatori361
 109. Tabel VI-7: Indicatori de monitorizare pentru vehiculele scoase din uz362
 110. Tabel VI-8: Indicatori de monitorizare pentru anvelope uzate363
 111. Tabel VI-9: Indicatori de monitorizare pentru uleiuri uzate364
 112. Tabel VI-10: Indicatori de monitorizare pentru deseurile din constructii si desfiintari365
 113. Tabel VI-11: Indicatori de monitorizare pentru namolurile rezultate de la epurarea apelor uzate orasenesti366
 114. Tabel VI-12: Indicatori de monitorizare pentru deseurile cu continut de PCB366
 115. Tabel VI-13: Indicatori de monitorizare pentru deseurile cu continut de azbest367
 116. Tabel VI-14: Indicatori de monitorizare pentru deseurile rezultate din activitatile unitatilor sanitare si din activitati veterinare368
 117. Tabel VI-15: Indicatori de monitorizare pentru deseurile industriale369
 118. Tabel VI-16: Indicatori de monitorizare pentru deseurile din agricultura, silvicultura si pescuit370
 119. Tabel VI-17: Indicatori de monitorizare pentru transferul deseurilor370
 120. Tabel VI-18: Indicatori de monitorizare aferenti instrumentelor economice372
 121. Tabel VI-19: Indicatori de monitorizare pentru prevenirea generarii fluxurilor de deseuri prioritare376
 122. Tabel VI-20: Indicatori de monitorizare pentru prevenirea generarii fluxurilor speciale de deseuri378

Lista figuri

 1. Figura II-1: Structura deseurilor municipale, 2010 – 201425
 2. Figura II-2: Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare, 2010-201425
 3. Figura II-3: Deseuri municipale generate si PIB in Romania, 2010 – 201426
 4. Figura II-4: Compozitia deseurilor menajere si similare colectate de operatorii de salubrizare, 2010-201427
 5. Figura II-5: Schema actuala a gestionarii deseurilor municipale28
 6. Figura II-6: Operatori economici autorizati pentru tratare si valorificare deseuri31
 7. Figura II-7: Fabrici de ciment autorizate pentru coincinerarea deseurilor32
 8. Figura II-8: Proiecte SMID in Romania39
 9. Figura II-9: Colectarea separata a deseurilor reciclabile menajere si similare40
 10. Figura II-10: Colectarea separata a deseurilor biodegradabile40
 11. Figura II-11: Statii de transfer41
 12. Figura II-12: Insalatii de sortare42
 13. Figura II-13: Insalatii de compostare42
 14. Figura II-14: Instalatii de tratare mecano-biologica43
 15. Figura II-15: Tratarea deseurilor municipale inaintea depozitarii45
 16. Figura II-16: Depozite de deseuri municipale45
 17. Figura II-17: Montajul institutional pentru implementarea proiectelor SMID49
 18. Figura II-18: Indicatori de generare deseuri alimentare54
 19. Figura II-19: Ambalaje introduse pe piata si PIB in Romania, 2010-201457
 20. Figura II-20: Structura pe tipuri de materiale a deseurilor de ambalaje in Romania, 2010-2014 si EU-28, 201359
 21. Figura II-21: Schema actuala a gestionarii deseurilor de ambalaje60
 22. Figura II-22: Numar colectori de deseuri de ambalaje pe judet/M. Bucuresti, 201463
 23. Figura II-23: Numar colectori de deseuri de ambalaje pe de tip de deseu de ambalaje colectat, 201464
 24. Figura II-24: Schema actuala a gestionarii DEEE71
 25. Figura II-25: Numar operatori economici autorizati pentru colectarea si tratarea DEEE pe judet/M. Bucuresti73
 26. Figura II-26: Schema actuala a gestionarii B&A77
 27. Figura II-27: Schema actuala a gestionarii vehiculelor scoase din uz82
 28. Figura II-28: Distributia operatorilor economici autorizati pentru colectarea VSU, 201683
 29. Figura II-29: Distributia numarului de VSU colectate pe judete si Bucuresti, 201683
 30. Figura II-30: Cantitati de uleiuri introduse pe piata si uleiuri uzate generate, 2010 – 201389
 31. Figura II-31: Schema actuala a gestionarii uleiurilor uzate90
 32. Figura II-32: Operatori economici autorizati sa desfasoare activitati de tratare si valorificare a uleiului uzat91
 33. Figura II-33: Schema actuala a gestionarii deseurilor din constructii si desfiintari94
 34. Figura II-34: Distributia operatorilor economici autorizati pentru tratarea deseurilor din constructii si desfiintari96
 35. Figura II-35: Generarea si gestionarea deseurilor din constructii si desfiintari, 2010 – 201496
 36. Figura II-36: Namoluri de epurare generate si rata conectare la sistem de canalizare, 2010-2014100
 37. Figura II-37: Schema actuala a gestionarii namolurilor de la statiile de epurare orasenesti101
 38. Figura II-38: Gestionarea namolurilor de epurare, 2010-2014102
 39. Figura II-39: Valorificarea namolurilor in agricultura, 2010-2014103
 40. Figura II-40: Numar echipamente cu PCB inventariate, 2010-2014106
 41. Figura II-41: Schema actuala a gestionarii deseurilor cu continut de PCB108
 42. Figura II-42: Numarul echipamentelor cu PCB eliminate108
 43. Figura II-43: Evolutia generarii deseurilor cu azbest, 2010-2014112
 44. Figura II-44: Operatori economici autorizati pentru colectarea deseurilor medicale periculoase, 2013 – 2014117
 45. Figura II-45: Distributia instalatiilor de tratare prin decontaminare termica la temperaturi scazute a deseurilor medicale periculoase la nivel national118
 46. Figura II-46: Generarea si gestionarea deseurilor industriale, 2010-2014122
 47. Figura II-47: Valorificare deseurilor din principalele ramuri ale industriei prelucratoare, pe operatiuni de valorificare, 2014124
 48. Figura II-48: Depozite de deseuri nepericuloase din industria prelucratoare, 2016127
 49. Figura II-49: Schema actuala a gestionarii deseurilor industriale130
 50. Figura II-50: Ponderea categoriilor de deseuri industriale periculoase, 2014133
 51. Figura II-51: Cantitati de deseuri industriale gestionate, 2010-2014134
 52. Figura II-52: Ponderea tipurilor de metode de valorificare a deseurilor industriale periculoase, 2014135
 53. Figura II-53: Operatori economici autorizati pentru valorificarea materiala a deseurilor industriale periculoase136
 54. Figura II-54: Ponderea tipurilor de metode de eliminare a deseurilor industriale periculoase, 2014137
 55. Figura II-55: Incineratoare pentru deseuri industriale periculoase, 2016138
 56. Figura II-56: Depozite pentru deseuri industriale periculoase, 2016138
 57. Figura II-57: Ponderea149
 58. Figura II-58: Ponderea principalelor tari de origine in importul/transferul deseurilor nepericuloase, 2014150
 59. Figura III-1: Cantitati de deseuri municipale generate pe judet/Municipiul Bucuresti, 2025163
 60. Figura III-2: Posibilitatea de atingere a tintei de reciclare raportat la compozitia deseurilor municipale estimata pentru anul 2025188
 61. Figura III-3: Ponderea capacitatilor neutilizate de sortare a deseurilor reciclabile colectate separat, pe judete, 2014200
 62. Figura III-4: Ponderea capacitatilor neutilizate de compostare a deseurilor biodegradabile colectate separat, pe judete, 2014200
 63. Figura III-5: Capacitati de tratare a deseurilor reziduale, pe judete, 2020201
 64. Figura III-6: Analiza capacitatilor de sortare necesare, pe judete, 2025203
 65. Figura III-7: Instalatii de sortare la sfarsitul perioadei de planificare216
 66. Figura III-8: Instalatii de tratare a biodeseurilor la sfarsitul perioadei de planificare217
 67. Figura III-9: Instalatii de tratare a deseurilor reziduale la sfarsitul perioadei de planificare218
 68. Figura III-10: Diagrama gestionarii deseurilor municipale in Romania la sfarsitul perioadei de planificare, 2025224
 69. Figura III-11: Indeplinirea obiectivului privind pregatirea pentru reutilizare si reciclarea deseurilor municipale225
 70. Figura III-12: Indeplinirea obiectivului privind reducerea cantitatii depozitate de deseuri biodegradabile municipale226
 71. Figura III-13: Indeplinirea obiectivului privind reciclarea deseurilor de ambalaje227
 72. Figura V-1: Ponderea deseurilor generate in anul 2014302
 73. Figura V-2: Evolutia generarii deseurilor, mii tone302