Iresponsabilitate și nepăsare in judetul Ialomița, localitatea Slobozia